Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Bez kategorii

Pomostówka

Jeśli pracownik pragnie wcześniej przejść na emeryturę może otrzymać tak zwaną pomostówkę, czyli świadczenia emerytalne. Jeżeli nawet dana osoba nie spełnia jeszcze warunków, aby otrzymać emeryturę może starać się o kilka innego rodzaju świadczeń. Może otrzymać wczesniejszą emeryturę, świadczenie kompensacyjne, lub emeryturę pomostową.

Emerytura pomostowa przysługuje zbliżonym grupom pracowników jak wcześniejsza emerytura. Bowiem osoby, które wykonywały pracę uciążliwą i pomimo to nie spełniły warunków niezbędnych do otrzymania wcześniejszej emerytury, mogą ubiegać się o emeryturę pomostową.

 

 


Regulamin serwisu