Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Świadczenia emerytalne

Jednorazowy dodatek od marca 2016

Do 400 zł jednorazowo otrzymają emeryci i renciści, których świadczenie wynosi do 2 tys. Ustawę o jednorazowym dodatku podpisał Prezydent RP.

Wysokość dodatku będzie zależeć od kwoty świadczenia:

– 400 zł przy świadczeniu do 900 zł,

– 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł,

– 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł,

– 50 zł przy świadczeniu od 1,5 tys. do 2 tys. zł.

 


Regulamin serwisu