Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Świadczenia emerytalne ZUS

Waloryzacja emerytur i rent oraz jednorazowe dodatki

Od 1 marca zostały zwaloryzowane wszystkie świadczenia emerytalno rentowe. Jednak z powodu deflacji, czyli spadku cen towarów waloryzacja była niewielka i przeciętna emerytura wzrosła zaledwie o 4 złote.

ZUS poinformuje każdego emeryta i rencistę  o tym ile wynosi jego zwaloryzowane świadczenie. Do osób, których świadczenie nie przekracza dwóch tysięcy złotych w tej samej kopercie przesłana zostanie też informacja o jednorazowym dodatku i jego wysokości.


Regulamin serwisu