Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca Świadczenia emerytalne ZUS

Emerytury dla policjantów

Świadczenia dla policjantów po 1 stycznia 2013 roku zmieniły się, od tamtej pory policjant może przejść na emeryturę, jeśli przepracował w policji 25 lat i ukończył 55 rok życia. Wysokość emerytury mundurowej jest teraz obliczana na podstawie średniego wynagrodzenia z 10 kolejnych lat służby (ze stałymi dodatkami i nagrodami rocznymi), które wybiera sam mundurowy. Jeśli się na to nie zdecyduje, podstawę wymiaru emerytury będzie stanowić średnie uposażenie z 10 lat poprzedzających rok zwolnienia ze służby.


Regulamin serwisu