Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

OFE praca Świadczenia emerytalne zasiłki ZUS

Jaką emeryturę otrzyma przeciętny Polak?

Premier Morawiecki na konferencji poświęconej likwidacji OFE, zapewniał, że Polak zarabiający średnią krajową otrzyma emeryturę o 2400 wyższą.

Program likwidacji OFE zakłada m.in. przekazanie od 1 stycznia 2018 roku 75 proc. aktywów OFE (103 mld zł) na Indywidualne Konta Emerytalne wszystkich 16,5 mln uczestników OFE, czyli ok. 6,3 tys. zł na osobę, a także przekazanie pozostałych 25 proc. aktywów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Jednocześnie doszłoby do przekształcenia OFE w „Fundusze Inwestycyjne Polskich Akcji”, a Powszechne Towarzystwa Emerytalne byłyby przekształcone w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI).


Regulamin serwisu