Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

KRUS Świadczenia emerytalne ZUS

Emerytury dla Rolników

Prezydencki projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego 65 dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet chce wyłączyć z tego rolników. Dla tej grupy społecznej miały by być specjalne uprawnienia emerytura jeszcze wcześniejsza 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn.

Rząd jest zdecydowanie przeciwko propozycji prezydenta


Regulamin serwisu