Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca ZUS

Opóźnienia w wypłacie emerytur z zagranicy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma problem z otrzymywaniem dokumentacji z zagranicznych instytucji, a tym samym problem z naliczeniem emerytur dla osób, które pracowały za granicą, a o emeryturę ubiegają się w Polsce.

Występując o emeryturę i doliczenie lat pracy w innym kraju, ubezpieczony musi się liczyć z tym, że rozpatrzenie wniosku może potrwać dużo dłużej niż zwykle. ZUS musi bowiem otrzymać odpowiednie dokumenty od zagranicznych instytucji, a nie ma żadnych środków, aby je do tego zmusić lub przyspieszyć ich działanie. Zdarza się więc, że ubezpieczeni irytują się na ZUS, zarzucając mu opieszałość, i składają do sądu skargi, a tymczasem wina nie leży po jego stronie.


Regulamin serwisu