Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca ZUS

Zmiany w emeryturach 2017

Pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownika do czasu ukończenia przez niego podniesionego wieku emerytalnego dla jej rocznika, czyli 62 lat. Z takiego specjalnego rozwiązania ochronnego będą korzystać osoby, które w dniu wejścia ustawy w życie będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy prezydenckiej obniżającej wiek emerytalny są objęci wynikającą z kodeksu pracy ochroną przed zwolnieniem, do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. (czyli już po nabyciu uprawnień emerytalnych na podstawie przepisów ustawy prezydenckiej).


Regulamin serwisu