Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

OFE praca Świadczenia emerytalne ZUS

Nowe przepisy emerytalne dla sędziów i prokuratorów

Zmienione przepisy emerytalne ustalają granice wiekowe na 65 lat, obecnie prawo do przejścia w stan spoczynku przysługuje kobietom, które przepracowały na stanowisku sędziego lub prokuratora co najmniej 25 lat i ukończyły 55 lat. Natomiast sędziowie oraz prokuratorzy (mężczyźni) uzyskują to uprawnienie pięć lat później.

Sędziowie, którzy zechcą pracować dłużej, będą musieli co najmniej na sześć miesięcy przed tą datą oświadczyć ministrowi sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska. To wymaga przedstawienia zaświadczenia, że ich stan zdrowia pozwala im pełnić dotychczasowe obowiązki. Podobne zasady dotyczą śledczych. Wnioski kierują jednak do prokuratora generalnego.


Regulamin serwisu