Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Edukacja KRUS OFE praca Świadczenia emerytalne zasiłki ZUS

Rekomendacje rządu w sprawie OFE

Rząd rekomenduje aby pozostałe w Otwartych Funduszach Emerytalnych środki przeznaczyć w proporcji: 25 proc. środków z OFE na FRD, 75 proc. na IKE.

undusz Rezerwy Demograficznej gromadzi środki na wypłatę emerytur, gdy nie będzie dostatecznych środków budżetowych na ten cel, gdy zmieni się struktura demograficzna osób starszych i pracujących w Polsce. Środki gromadzone w FRD pochodzą z odpisu od składki emerytalnej oraz z prywatyzacji.

 


Regulamin serwisu