Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

KRUS OFE praca Świadczenia emerytalne zasiłki ZUS

Oszczędzanie na emeryturę

Dodatkowo na emeryturę można oszczędzać w pracowniczych programach emerytalnych (PPE), na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE)oraz na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Według KNF 31 grudnia 2015 r. w PPE uczestniczyły 393 tys. osób, a na 30 czerwca 2016 r. w IKE konta posiadało 867 tys. osób, a IKZE – 613 tys. osób. Razem daje to liczbę 1,87 mln osób objętych różnymi formami dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Należy jednak wziąć pod uwagę, że dosyć często ta sama osoba uczestniczy w dwóch, a nawet we wszystkich trzech instytucjach równolegle. Co więcej, w przypadku IKE oraz IKZE należy rozróżnić konta aktywne od nieaktywnych. Otóż w pierwszej połowie 2016 r. wpłat dokonano jedynie na niewiele ponad 212 tys. IKE, czyli 24 proc. wszystkich otwartych IKE, a w przypadku IKZE ten wskaźnik wyniósł 16 proc.


Regulamin serwisu