Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Edukacja KRUS OFE praca Świadczenia emerytalne zasiłki ZUS

60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn w 2017

Wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zasada ta będzie dotyczyła obu systemów emerytalnych – powszechnego i rolniczego. Dla rolników do końca 2017 r. będzie możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Podobna zasada przejścia w stan spoczynku będzie do końca 2017 r. obowiązywała sędziów i prokuratorów – w zależności od przepracowanego okresu w tych zawodach.


Regulamin serwisu