Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Świadczenia emerytalne zasiłki ZUS

ZUS wysyła PIT-y za 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę 9 mln formularzy PITów za 2016 r. Na przełomie lutego i marca wszyscy adresaci powinni już mieć formularz podatkowy z ZUS.

Formularz PIT trafi do wszystkich osób, które w 2016 r. choć przez jeden dzień pobierały świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysyłka rozpoczęła się we wtorek 24 stycznia, a zakończy się z końcem lutego.


Regulamin serwisu