Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Edukacja OFE praca Świadczenia emerytalne

Emerytury wzrosną o 10 zł

Waloryzacja emerytur i rent wyniesie w tym roku 0,44 proc.

Tegoroczna waloryzacja będzie niska czy wręcz symboliczna.Powody są dwa: niższa od spodziewanej deflacja i niższy realny wzrost płac. Oba wskaźniki służą do wyliczania wysokości emerytury. W efekcie zamiast prognozowanej waloryzacji na poziomie 0,73 proc. mamy 0,44 proc. Gdyby w ten sposób waloryzowano najniższe emerytury, to osoba, która otrzymuje świadczenie w wysokości 1000 zł, dostałby 4,4 zł podwyżki. Emeryt, który otrzymuje 1500 zł co miesiąc, dostałby 6,6 zł więcej, a emerytura 2000 zł, czyli w okolicy przeciętnej, podwyższona zostałby tylko o 8,8 zł.


Regulamin serwisu