Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca Świadczenia emerytalne zasiłki ZUS

Wyższe renty dla inwalidów wojennych

Związek Inwalidów Wojennych RP domaga się pilnego podwyższenia podstawy wymiaru renty inwalidy wojennego.

Związek powołuje się na konstytucję, w której zapisano, że państwo powinno otaczać specjalną troską weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych. Natomiast z wyliczeń związku wynika, że o ile w 2007 r. wymiar renty inwalidy wojennego był wyższy od minimalnego wynagrodzenia o około 90 proc., to obecnie tylko o 30 proc.

 


Regulamin serwisu