Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca Świadczenia emerytalne ZUS

Inwestycja w przyszłą emeryturę

Każdy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa naszą przyszłą emeryturę o 8%.

Minister Rafalska na spotkaniu z dziennikarzami zachęcała do dłuższej aktywności zawodowej Polaków. Podkreślała, że ustawa obniżająca wiek emerytalny (60 dla kobiet, 65 dla mężczyzn) daje szansę ubezpieczonemu na to, aby sam decydował, kiedy chce zakończyć aktywność zawodową. „Przejście na emeryturę jest prawem, nie obowiązkiem. Do 67 roku byliśmy zmuszeni pracować, teraz, jeżeli ktoś chce, może pracować do 67, jest to jego decyzja, a nie przymus ustawowy”.

Dłuższa aktywność zawodowa to inwestycja w przyszłą emeryturę.


Regulamin serwisu