Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

KRUS OFE praca Świadczenia emerytalne

Zmiana prawomocnej decyzji organu rentowego na korzyść świadczeniobiorcy

Emeryt może domagać się zmiany świadczenia w każdej chwili, został zmieniony przepis wprowadzony przez ustawę z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 715).

Znowelizowany przepis, który wszedł w życie 18 kwietnia br., ściśle określa sytuacje, w których możliwe jest wzruszenie prawomocnej decyzji organu rentowego oraz terminy, jakie muszą być zachowane dla skorygowania takiej decyzji. I tak przez 10 lat będzie możliwe podważenie decyzji, jeśli w tym czasie okaże się, że została ona wydana w wyniku przestępstwa, lub dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.


Regulamin serwisu