Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Świadczenia emerytalne ZUS

Nowe limity dorabiania dla emerytów

Od 1 czerwca 2017 r. zmieniła się kwota, do której emeryci lub renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia.

Zmniejszenie emerytury lub renty następuje w przypadku przekroczenie o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zawieszeniu ulega świadczenie, jeśli świadczeniobiorca zarobił powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

godnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 maja 2017 r. przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4 353,55 zł. W związku z tym od 1 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:

• do 3 047,50 zł brutto – bez zmniejszenia świadczenia,
• od 3 047,50 zł do 5 659,70 zł – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
• powyżej 5 659,70 zł brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.


Regulamin serwisu