Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca zasiłki ZUS

Obowiązki pracodawcy w przypadku pracownika przechodzącego na rentę

Pracownik, który otrzymał rentę z tytułu niezdolności do pracy powinien otrzymać od swojego pracodawcy zgromadzoną dokumentację oraz odprawę emerytalno-rentową.

Pracodawca ma obowiązek wspomóc pracownika w zebraniu dokumentów niezbędnych do otrzymania świadczenia.

Ponadto, na prośbę i za zgodą pracownika, pracodawca musi przygotować i przedłożyć wniosek o rentę w ZUS na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych lub odpowiednio świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli tego nie zrobi, pracownik może domagać się od niego odszkodowania.


Regulamin serwisu