Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca ZUS

Waloryzacja emerytur i rent w 2018 roku

W przyszłym roku, koszt waloryzacji emerytur i rent wyniesie 4,8 mld zł.

Przy prognozie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. na poziomie 101,8 proc. i prognozie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzeniaw gospodarce narodowej w 2017 r. wynoszącej 3 proc. (20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń w 2017 r. – 0,6 proc.) – prognozowany wskaźnik waloryzacji w 2018 r. kształtuje się na poziomie 102,4 proc. Koszt waloryzacji ogółem w 2018 r. przy tym wskaźniku szacowany jest na kwotę około 4,8 mld zł.


Regulamin serwisu