Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

OFE praca Świadczenia emerytalne ZUS

Różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn przejawem dyskryminacji

Komisja Europejska zarzuciła Polsce, że wprowadzenie różnego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn jest przejawem dyskryminacji z uwagi na płeć.

Komisja powołuje się na przepisy równego traktowania w systemie ubezpieczeń społecznych, które zostały zapisane zarówno w obowiązujących w Polsce przepisach unijnych, jak i w regulacjach krajowych.

W swoim stanowisku Komisja Europejska zwraca uwagę, iż dochodzi do dyskryminacji z uwagi na płeć, ponieważ zróżnicowany wiek emerytalny dotyczy kobiet i mężczyzn.


Regulamin serwisu