Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

OFE praca Świadczenia emerytalne zasiłki

Przejście z renty na emeryturę

Gwarancja wypłaty świadczenia korzystniejszego przy przejściu z renty na emeryturę obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy takiej zmiany automatycznie, czyli z urzędu, dokonuje sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli ktoś uzyska prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy po 30 września 2017 r., to gdy skończy 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i nadal będzie na rencie, ZUS z urzędu przyzna mu emeryturę. Jeżeli jednak w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego ktoś będzie miał zawieszoną rentę, zakład przyzna emeryturę od miesiąca, od którego zostałaby podjęta wypłata renty.


Regulamin serwisu