Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Świadczenia emerytalne ZUS

Najniższe emerytury i renty

Najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2017 r. wynoszą 1000,00 zł emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna, 750,00 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 1200,00 zł renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa, 900,00 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.


Regulamin serwisu