Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

OFE praca Świadczenia emerytalne zasiłki ZUS

Na wcześniejszą emeryturę odchodzą głównie kobiety

ZUS do tej pory grupy ponad 410 tys. uprawnionych do wcześniejszej emerytury wydał już ponad 160 tys. decyzji.

Wynika z nich, że większość odchodzących na emeryturę to kobiety. Decydują się na to, mimo że ich świadczenia będą niższe. Powodem jest – co pokazują dane BAEL – niższa niż w przypadku mężczyzn aktywność zawodowa w wieku przedemerytalnym. Drugą przyczyną jest to, że ich przeciętna emerytura będzie oscylować między średnim wypłacanym dziś świadczeniem a emeryturą minimalną. Dalsza praca osób, które mają emeryturę zbliżoną do minimalnej, nie zwiększy jej w sposób istotny, co premiuje strategię, by jak najszybciej zakończyć aktywność zawodową.


Regulamin serwisu