Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

OFE praca Świadczenia emerytalne zasiłki ZUS

Trzeci filar dla budżetówki

Od 2020 roku nauczyciele, urzędnicy, pracownicy rządowych agencji i funduszy będą mogli liczyć na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne. Cała sfera budżetowa miałaby zostać objęta nową formą pracowniczego oszczędzania na emeryturę.

To jeden z najważniejszych elementów Planu Budowy Kapitału wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi nawet o 3 mln ludzi – urzędników centralnych i samorządowych, nauczycieli, pracowników ZUS, KRUS, NFZ, PAN, rządowych agencji i funduszy. Poza systemem znajdą się służby mundurowe, prokuratorzy i sędziowie, mający własne systemy świadczeń.


Regulamin serwisu