Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

KRUS Świadczenia emerytalne

Rolnicy przechodzą na wcześniejszą emeryturę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nadal przyjmuje wnioski o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Prawo do takiego świadczenia mają jednak tylko te osoby, które do 31 grudnia 2017 r. ukończyły 55 (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Takie osoby obowiązkowo muszą też posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Kasa wyjaśnia, że jeśli te trzy warunki zostały spełnione do 31 grudnia 2017 r., rolnik uzyska prawo do emerytury rolniczej również, jeżeli złoży wniosek po tym terminie. W takim jednak przypadku emerytura rolnicza będzie przysługiwała nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.


Regulamin serwisu