Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca Świadczenia emerytalne ZUS

Emerytury dla mężczyzn dużo wyższe niż dla kobiet

Przeciętnie emerytury męskie są wyższe o 67 proc. od kobiecych i wynoszą 2699 zł.

Z 312,9 tysięcy wpłacanych świadczeń – 178 tys., czyli 57 proc trafia do kobiet a reszta do mężczyzn. Przeciętna emerytura wypłacana kobietom wyniosła 1614 zł, mężczyznom – 2699 zł. Emerytury mężczyzn są więc przeciętnie o 67 proc. wyższe od kobiecych. To głównie wynik różnicy wieku przechodzenia na emeryturę pomiędzy kobietami a mężczyznami – te pierwsze uzyskują uprawnienia w wieku 60 lat, podczas gdy mężczyźni po ukończeniu 65 lat.


Regulamin serwisu