Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Świadczenia emerytalne

Rekompensata z tytuły utraty prawa do bezpłatnego węgla

Wniosek o 10-tysięczną rekompensatę z tytuły utraty prawa do bezpłatnego węgla nie pozostaną bez odpowiedzi – zapewniła w środę Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), która wciąż weryfikuje część złożonych wniosków o to ustawowe świadczenie.

Każdy, kto złożył prawidłowy wniosek w sprawie rekompensat, otrzymał przelew na wskazane konto. W przypadku wniosków niekompletnych lub zawierających błędy formalne, pracownicy spółki  na bieżąco kontaktują się z wnioskodawcami w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.

Dotąd SRK, oprócz ok. 155 tys. wypłaconych świadczeń, wydała też ok. 5 tys. decyzji odmownych, a pozostałe wnioski są w trakcie weryfikacji.

 


Regulamin serwisu