Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Edukacja praca Świadczenia emerytalne ZUS

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Po wprowadzeniu obniżonego wieku emerytalnego, nauczyciele tak samo jak inni pracownicy, mogą odejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Jednak część nauczycieli może jeszcze starać się o emeryturę przyznawaną bez względu na wiek. Pedagog urodzony po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. otrzyma to świadczenie, jeśli:

  • do 31 grudnia 2008 r. udowodnił co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy (w przypadku nauczycieli w szkolnictwie specjalnym wystarczy 25 lat okresu składkowego i nieskładkowego, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym),
  • do 31 grudnia 2008 r. wykazał posiadanie co najmniej 20-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela,
  • rozwiązał stosunek pracy (także będący konsekwencją likwidacji gimnazjów,w tym gdy nauczyciel przeszedł wcześniej w stan nieczynny),
  • nie był członkiem w otwartym funduszu emerytalnym albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

 

 


Regulamin serwisu