Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Świadczenia emerytalne

Zasady waloryzacji emerytur

1 marca jak co roku emeryci i renciści otrzymają wyższą emeryturę.

Waloryzacja rent i emerytur odbywa się według wzoru, który zakłada podwyżkę o wskaźnik inflacji plus pewien procent realnego wzrostu płac. Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.


Regulamin serwisu