Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Świadczenia emerytalne ZUS

Waloryzacja 2018

Wiadomo już, ile wyniesie waloryzacja rent i emerytur – MRPiPS podało, że w 2018 roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wynosi 102,98 proc., a to oznacza, że świadczenia wzrosną od marca o 2,98 proc. W efekcie najniższa emerytura wzrośnie z 1000 zł do 1029,80 zł (podwyżka o 29,80 zł), a przeciętna – z 2257,64 do 2324,92 zł (podwyżka o 67,28 zł).

Z kolei przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie o około 47,84 zł, czyli z 1605,22 do 1653,06 zł, a przeciętna renta rodzinna wzrośnie o około 57,05 zł – z 1914,46 do 1971,51 zł.


Regulamin serwisu