Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca Świadczenia emerytalne zasiłki ZUS

Nowe osoby uprawnione do świadczenia 1000 zł

Od marca 2018 roku nowa grupa emerytów zyska prawo do najniższej emerytury. W 2017 roku świadczenia te zostały podwyższone z kwoty 882,56 zł do 1000 zł. Jednak z podwyżki mogły skorzystać tylko osoby, które posiadały wymagany staż ubezpieczeniowy, czyli staż składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej od 20 do 25 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. W efekcie poszkodowane były osoby uprawnione do emerytury przyznanej z urzędu, które zazwyczaj nie mogą udowodnić wymaganego stażu ubezpieczeniowego.

Teraz osoby z emeryturą przyznaną z urzędu, które nie posiadają stażu uprawniającego do podwyższenia jej do kwoty najniższego świadczenia, otrzymają wyższą emeryturę. Ponownie przeliczone zostaną emerytury przyznane z urzędu przed 1 marca 2017 r. w kwotach niższych od:
– 1000 zł, gdy emerytura została z urzędu przyznana po rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
– 750 zł, gdy emerytura została z urzędu przyznana po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Przeliczone emerytury zostaną podwyższone przez ZUS do tych kwot w ramach waloryzacji od 1 marca 2018 r. i z wyrównaniem od 1 marca 2017 r.


Regulamin serwisu