Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca zasiłki ZUS

Połowa uprawnionych emerytów nie korzysta ze świadczeń

400 tys. osób, które osiągnęły obniżony wiek emerytalny, złożyło w 2018 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia. Niemal połowa spośród nich była przed tym aktywna zawodowo i – jak pokazują dane ZUS – nawet 100 tys. nadal jest na rynku pracy.

ZUS  na wypłacie świadczeń oszczedza nawet 2 mld zł rocznie, a jednocześnie inkasuje składki odprowadzane od pensji pracujących emerytów.

 


Regulamin serwisu