Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Świadczenia emerytalne zasiłki

Waloryzacja emerytur i rent – 1 marca 2019

Waloryzacja emerytur i rent 1 marca 2019 r. odbędzie się na nowych zasadach. Senatorowie przyjęli Ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Od 1 marca 2019 r. podniesiono najniższą emeryturę i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 1100 zł, a najniższą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 825 zł.


Regulamin serwisu