Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca Świadczenia emerytalne

Emerytury w Polsce

Emerytury w Polsce są wypłacane każdej osobie uczestniczącej w programie emerytalnym. Jest to obowiązkowe dla wszystkich pracowników.

Emerytury wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Są one finansowane ze składek pracodawcy i pracowników składanych przez pracodawcę w imieniu pracownika.


Regulamin serwisu