Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Bez kategorii OFE praca zasiłki

Coraz więcej emerytów i rencistów korzysta z rachunków bankowych

Z ostatnich danych ZUS wynika, że coraz więcej emerytów i rencistów korzysta z rachunków bankowych. W ostatnich latach, liczba kont założonych przez tę grupę społeczną wzrosła o 30 procent.

Obecnie już 71,8 proc. emerytów i rencistów otrzymuje świadczenia na konto, gdy jeszcze w 2005 r. było to 44,5 proc. a w 2010 r. – 56,1 proc.

Wśród samych tylko emerytów, na koniec 2018 r., osoby korzystające z rachunków bankowych stanowiły 73,5 proc. Najbardziej ubankowioną grupą świadczeniobiorców są osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (97,4 proc.) oraz klienci otrzymujący emerytury pomostowe (93 proc.).


Regulamin serwisu