Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca Świadczenia emerytalne zasiłki

14 emerytura

Czternasta emerytura zakłada wypłatę dodatkowego, jednorazowego świadczenia w 2021 roku dla emerytów i rencistów.

Czternasta emerytura będzie uzależniona od wysokości świadczenia. Pełną wysokość świadczenia dostaną te osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2,9 tys. zł brutto.

Pozostali otrzymają czternastkę zmniejszoną, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę – np. jeśli ktoś otrzymuje 3 tys. zł brutto, to jego „czternastka” będzie zmniejszona o 100 zł.


Regulamin serwisu