Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Bez kategorii Świadczenia emerytalne

Wszystkie programy społeczne będą w pełni zrealizowane

Minister Maląg powiedziała że nie jest także zagrożona 13 emerytura.

Do dnia dzisiejszego to świadczenie zostało wypłacone do 6,5 mln naszych emerytów i rencistów, to jest prawie 8 mld złotych, a do końca kwietnia zostaną objęci wszyscy emeryci i renciści, na to została zabezpieczona kwota 12 mld złotych. Pomimo trudnej sytuacji Poczta Polska stoi na wysokości zadania wobec rencistów i emerytów, którzy nie mają kont. ZUS zadbał, żeby świadczenie było w bezpiecznych kopertach i Poczta Polska je donosi” – tłumaczyła minister.


Regulamin serwisu