Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca Świadczenia emerytalne

Aktywność Społeczna Osób Starszych

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek zadeklarowała rozwijanie programu ASOS – Aktywność Społeczna Osób Starszych.

Michałek podkreśliła, że program ten ma cztery priorytety — edukację osób starszych, ich aktywność i partycypację społeczna oraz usługi społeczne dla seniorów.

„Zależy nam na tym, żeby osoby starsze nie siedziały w domu przed telewizorem, ale aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym, kulturalnym czy sportowym. Promujemy zarówno integrację wewnątrz, jak i międzypokoleniową. Chodzi nam o to, żeby osoby starsze angażowały się w różne projekty z osobami zdecydowanie młodszymi — nawet przedszkolakami” – mówiła wiceminister rodziny.


Regulamin serwisu