Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

zasiłki ZUS

Bon turystyczny również dla emerytów i rencistów

Senat zgłosił poprawki do ustawy o tak zwanym bonie turystycznym. Przewidują one rozszerzenie grupy beneficjentów programu o emerytów i rencistów, a także osoby, które pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł. W tym ostatnim przypadku – według PiS – bonem objętych zostanie dodatkowych 150-200 tys. dzieci.


Regulamin serwisu