Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Świadczenia emerytalne zasiłki ZUS

Emerytury z programu „Mama 4 plus”

Do końca czerwca br. przyznano 57,5 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających z programu „Mama 4 plus” . Zdecydowana większość z puli przyznanej przez ZUS – prawie 36,3 tys. – stanowią świadczenia dopełniające. Oznacza to, że większość osób uprawnionych do świadczenia pracowała w przeszłości, ale z różnych przyczyn nie udało im się wypracować minimalnej emerytury.


Regulamin serwisu