Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca Świadczenia emerytalne zasiłki ZUS

Wyższe emerytury dla la działaczy opozycji w PRL-u

Rząd zdecydował o podwyższeniu emerytur dla osób zaangażowanych w walkę o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1956-1989. Minimalna emerytura dla opozycjonistów ma wynieść 2400 zł.

Specjalne świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych – to główna zmiana wprowadzona do projektu ustawy przyjętego przez rząd. Dzięki niej osoby zaangażowane w walkę o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1956-1989, których emerytura lub renta jest niższa niż 2 400 zł, będą mogły liczyć na comiesięczne wyrównanie. Oprócz tego plan przewiduje również inne udogodnienia, takie jak niższe ceny biletów komunikacji miejskiej i PKP.


Regulamin serwisu