Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Świadczenia emerytalne zasiłki ZUS

Fundusz Solidarnościowy dla emerytów nie dla osób niepełnosprawnych

W 2021 r. wydatki Funduszu Solidarnościowego (FS) sięgną rekordowego poziomu 33 mld zł, a prawie 23 mld zł pochłoną koszty wypłaty 13. i 14. emerytury. Tak wynika z jego planu finansowego, zawartego w projekcie ustawy budżetowej. Więcej zatem skorzystają z FS emeryci, niż osoby niepełnosprawne, dla których powstał ten fundusz


Regulamin serwisu