Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca Świadczenia emerytalne zasiłki

Świadczenie wyrównawcze dla byłych opozjonistów

Byli opozycjoniści mogą wnioskować o świadczenie wyrównawcze. Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek i dołączyć do niego m.in. dokument potwierdzający status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych – przypomniał we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie, która pobiera emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości niższej niż 2400 zł oraz ma status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.


Regulamin serwisu