Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca zasiłki ZUS

Zasiłek chorobowy podczas kwarantanny

Osoba skierowana na kwarantannę przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma prawo do świadczenia chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku chorobowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej.


Regulamin serwisu