Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

praca Świadczenia emerytalne ZUS

Warunki do uzyskania emerytury z ZUS

Osoby w celu otrzymania prawa do emerytury muszą spełnić trzy poniższe warunki:

  • ukończenie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat – kobiety i 65 lat – mężczyźni),
  • opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowego przynajmniej za 1 dzień (np. z tytułu pracy w ramach umowy o pracę lub prowadzenia działalności pozarolniczej),
  • brak emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Emerytura może być najwcześniej przyznana od dnia ukończenia wieku emerytalnego, jeśli w miesiącu urodzin został złożony wniosek o emeryturę. W przypadku późniejszego złożenia wniosku, zostaje przyznana od miesiąca złożenia dokumentu.


Regulamin serwisu