Emerytury – zmiany w emeryturach, ZUS, wcześniejsza emerytura

Świadczenia emerytalne ZUS

Prezydent podpisał ustawę o 14. emeryturze

rezydent podpisał ustawę o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, zakładającą przyznanie świadczenia w wysokości minimalnej emerytury osobom, u których nie przekracza ona 2,9 tys. brutto.

wiadczenie ma przysługiwać w wysokości:

  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł,
  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. – dla osób, których emerytura wynosi ponad 2,9 tys. zł miesięcznie, pomniejszonej o kwotę przekroczenia zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Regulamin serwisu